محاسن تیرآهن های مشبک

محاسن تیرآهن های مشبک

یکی از مهم ترین ویژگی های این محصول عبارتست از اینکه جان این گونه تیرها در قسمت هایی توخالی است، در نتیجه باعث خواهد شد که وزن سازه به میزان قابل توجهی کم گردد. در اثر کاهش وزن سازه، مولفه های نیروی زلزله که ارتباط مستقیم با وزن سازه دارند نیز کم می گردند و در نتیجه ساختمان ایمن تر خواهد بود و عملکرد مناسبتری را توام با انعطاف پذیری بیشتر در برخواهد داشت.

( ارزانبلیط هواپیما خود را خریداری نمایید)

محاسن تیرآهن های مشبک

کاهش وزن در تیرها، باعث کاهش وزن مرده ساختمان نیز خواهد شد که در نتیجه آن بار کمتری به عناصر اصلی سازه، خصوصا ستون ها وارد می شود و به همین دلیل فولاد بکار رفته در سازه فشار کمتری را تحمل نموده و عمر مقاومت در برابر خستگی ان چندین برابر خواهد شد.

بهینه نمودن وضعیت در طراحی سازه ها و اقتصادی بودن آن است که صرفه جویی نسبی در مصرف فولاد صورت خواهد گرفت.

مفید بودن از لحاظ تاسیسات ساختمان؛ زیرا می توان از فضاهای خالی در جان تیر برای عبور لوله های تاسیسات و یا کابل های برق استفاده نمود. همچنین به میزان چشمگیری از ارتفاع سقف می کاهند که خصوصا در مواقعی که طرح های معماری محدودیت زیادی را در ساختمان و به طور ویژه در ناحیه سقف دارند و به هیچ عنوان افزایش ضخامت سقف ممکن و میسر نباشد این گونه تیرها مشبک به طراحان فضاهای جدیدی را هدیه می کند.

با توجه به نوع برش های این تیرآهن محصول مورد نظر را بسیار ساده و ارزان و با کمترین هدر رفت می توان آماده نمود. این کار با برش مورب زیگ زاگی در جان تیر و چرخش در نیمه بالایی تیرآهن و قرار دادن خطوط بر روی هم و سپس جوشکاری درزهای محصول ممکن خواهد شد.

یکی از راهکارهایی که امروزه در کارخانجات قدرتمند فولاد سازی دنبال می شود تولید و عرضه تیرآهن های مشبک به صورت صنعتی است، طی چندین سال گذشته در برخی از کشورها این نوع سازه با توجه به مزایای سبک سازی و انعطاف پذیری مورد استفاده بیشتری قرار گرفته است و محدوده کاربرد این نوع تیرآهن ها در قسمت های مختلف کارگاه های کارخانجات، سوله ها، مجتمع های تجاری، ستون ها و نماها و همینطور پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع: سندباد