جدیدترین تکنولوژی بسته بندی خیار

جدیدترین تکنولوژی بسته بندی خیار

بسته بندی جدید برای خیار دارای ویژگی منحصر به فرد در حفظ طراوت و ارزش تغذیه ای، کاهش هزینه و سازگار با محیط زیست است.

جدیدترین تکنولوژی بسته بندی خیار

برای حفظ تازگی خیار برای یک دوره طولانی و افزایش رضایت مصرف کننده منجر به مطالعه گسترده ای برای توسعه روش های مطلوب شد. کاهش هزینه در بلیط هواپیما

یک مطالعه گسترده، با لحاظ کردن میزان حساسیت دما، هوا و دیگر عوامل مرتبط با پلاسیدگی خیار در نظر گرفته شد. نتیجه این مطالعه، یک بسته بندی است که از مواد بهتری استفاده کرده است. اثرات مفید آن افزایش ماندگاری خیار از 7 روز بعد از برداشت به 21 روز با استفاده است.

کیسه های ROP XC خیار با طراحی جدید باعث حفظ طراوات، عطر طبیعی و طعم آن برای مدت 20روز از طریق:

-         با تاخیر انداختن زردی

-         جلوگیری از کم آبی و پوسیدگی

-         جلوگیری از توسعه لکه های پوستی

این بسته داری خواص ضد مه به عنوان عوامل ضدتیرگی شناخته شده و از تراکم آب به صورت قطرات کوچک در سطح بسته بندی جلوگیری می کند؛ و کریستالی است که شفافیت را بالا می برد. بنابراین، ضایعات را به حداقل می رساند و باعث افزایش رضایت مصرف کننده و تقویت نام تجاری می شود.

جدیدترین تکنولوژی بسته بندی خیار 5روز

کم آبی شدید خیار بعد 5 روز ذخیره سازی در فضای آزاد

جدیدترین تکنولوژی بسته بندی خیار 21 روز

خیار نگهداری شده بعد از 21 روز

منبع : سندباد