اثرات مکمل های غذایی میکروبی بر ماهی و میگو

اثرات مکمل های غذایی میکروبی بر ماهی و میگو

سالیان اخیر استفاده از مکمل های غذایی و به خصوص مکمل های غذایی میکروبی در جیره غذایی ماهیان پرورشی تجاری و تزئینی مورد توجه بوده است. مکمل های غذایی میکروبی عمدتا شامل پروبیوتیک ها و سین بیوتیک ها می باشد. پروبیوتیک ها، میکروارگانیزم ها یا محصولاتی از آن ها هستند که اثرات مفیدی بر سلامتی میزبان خود دارند. انواع مختلفی از میکروآلگ ها؛ مخمرها، باکتری های گرم مثبت، باکتری های گرم منفی به عنوان پروبیوتیک بررسی شده اند. دسته دیگر از مکمل های غذایی پروبیوتیک ها هستند که شامل مواد غذایی غیر قابل هضم برای میزبان هستند که توسط باکتری های موجود در میکروبیوتای روده ای مصرف شده و سبب افزایش تعداد و غالبیت باکتری های بالقوه مفید (مانند باکتری های اسید لاکتیک) می شوند. سین بیوتیک به استفاده توام از پروبیوتیک و پربیوتیک اطلاق می شود. محققین بسیاری اثرات مثبت مکمل های غذایی میکروبی را بر کارایی رشد، ایمنی و مقاومت در برابر بیماری گزارش کرده اند. سایت بی نظیر بلیط هواپیما

اثرات مکمل های غذایی میکروبی بر ماهی و میگو

پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها، میکروارگانیزم ها یا محصولاتی از آنها هستند که اثرات مفیدی بر سلامتی میزبان خود دارند . در آبزی پروری پروبیوتیک ها به منظور کنترل بیماریها، به صورت مکمل یا حتی در برخی موارد بعنوان جایگزینی برای ترکیبات ضد میکروبی ( آنتی بیوتیک ها ) مورد استفاده قرار می گیرند .

پروبیوتیک ها برای افزایش رشد و بهبود سلامتی حیوانات با افزایش مقاومت آن ها در برابر بیماری، به غذا اضافه می شوند . با وجود این که مکانیسم عملکرد پروبیوتیک ها مشخص نشده اما احتمالاتی شامل دفع رقابتی پاتوژن ها وجود دارد یعنی پروبیوتیکها از طریق آنتی بیوزیس یا رقابت برای مواد مغذی و یا جایگاه های اتصال، تغییر متابولیسم باکتری ها، و یا با تحریک سیستم ایمنی بدن مانع تشکیل کلونی پاتوژن ها در لوله گوارش میزبان می شوند .

پروبیوتیک ها همچنین از طریق تولید ویتامین ها، ترکیبات مسمومیت زدا در جیره و تجزیه ذرات غیر قابل هضم سبب تحریک اشتها و بهبود تغذیه میزبان می شوند . ماهیان از جمله ملاک های پروبیوتیک پایداری فنوتیپی و ژنوتیپی، تحمل اسید و نمک های صفراوی، چسبیدن به اپیتلیوم روده، تولید مو اد ضد میکروبی علیه عوامل بیماریزای شناخته شده، پایداری طی مراحل تولید و ذخیره سازی باید برای انتخاب یک پروبیوتیک بالقوه مورد توجه قرار گیرد.

اثرات مکمل های غذایی میکروبی بر ماهی و میگو

فوائد استفاده از پروبیوتیک ها (زیست یارها) در جیره غذایی ماهی و میگو

 •     افزایش تامین مواد مغذی و در نتیجه کاهش هزینه خوراک مصرفی
 •      تثبیت شرایط مطلوب محیط پرورش
 •      تثبیت موئلفه های کیفیت آب
 •      جلوگیری از عفونت های باکتریایی، ویروسی و انگلی
 •      بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی
 •      بهبود درصد بقا و کاهش تلفات
 •      کاهش استرس و حساسیت به بیماری
 •      کاهش نیاز به استفاده از داروهای گران قیمت
 •      کاهش نیاز به آنتی بیوتیک ها در درمان بسیاری از بیماری ها
 •      برخلاف آنتی بیوتیک ها، منجر به مقاومت بیماری ها نمی شود
 •      آب خروجی تصفیه و پاکیزه در نتیجه آلودگی های محیطی کاهش می یابد
 •      فعالیت باکتری های بیماری زا و درجه بیماری زاییشان کنترل می گردد به طوری که اکوسیستم میکروبی حفظ می شود
 •      تحریک سیستم ایمنی بدن ماهی و میگو
 •      فلور میکروبی دستگاه گوارش ماهی را بهبود می دهد در نتیجه بروز بیماری کاهش و جذب مواد مغذی افزایش می یابد
 •      کیفیت آب و رسوب بستر استخر بهبود یافته و منجر به کاهش استرس در ماهی و میگو و بهبود سلامتی می شود
 •      مطالعات اخیر نشان داده که به کارگیری پروبیوتیک ها در جیره غذایی مولدین اثرات مثبتی بر تولید مثل ماهیان آکواریومی دارد.

منبع : سندباد