حسگرهای مورد استفاده در کشاورزی

حسگرهای قابل استفاده در آب و هوا: وجود این حسگرها در مزارعی که اتوماسیون سازی شده اند، یک امر ضروری است و در حال حاضر امکان بررسی شرایط مزارع، برخی از جنگل ها و پهنه های آبی را فراهم می کند. این حسگرها در سال ۲۰۱۳ از نظر علمی توسعه یافتند و در سال ۲۰۱۵ نیر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش مالی پیدا کردند.

abhava

سنسورهای آب و هوای کشاورزی به منظور انتقال اطلاعات به روز در مورد رطوبت خاک، سطح بارش، رطوبت نسبی و درجه حرارت، شرایط باد و اطلاعات بسیاری بسته به نوع سنسور استفاده شده طراحی شده است.انتقال داده به صورت استاندارد هر 10 دقیقه صورت می گیرد. در کنار آن سیستم اختصاصی آنلاین برای تجزیه و تحلیل داده ها وجود دارد تا یک کشاورزی حرفه ای و مدرن محقق شود. ایستگاه آب و هوای کشاورزی دادها را از طریق مودم GSM/GPRS با فواصل 1 تا 10 دقیقه برای به حداکثر رساندن کنترل انداره گیری ها فراهم کرده است. سیستم مانیتورینگ آنلاین اطلاعات مقادیر ثبت شده را در نمودار چند منظوره به صورت سری های زمانی نشان می دهد.

تجهیزات تله ماتیک: این تجهیزات به برخی از تجهیزات مکانیکی مانند تراکتور این امکان را می دهد که با راننده خود ارتباط برقرار کنند و او را از آسیب های احتمالی که ممکن است به زودی به وسیله وارد شود، آگاه کنند. می توان ارتباط بین راننده و تراکتور را یک پلتفرم “Farm swarm” (ترکیب تعداد زیادی از ربات های کوچک و بزرگ با میکروحسگرها) در نظر گرفت.

این تجهیزات در سال ۲۰۱۳ توسعه یافتند، در سال ۲۰۱۶ به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و در سال ۲۰۱۷ نیز ارزش مالی پیدا خواهند کرد.

abhava2

کشاورزان در حال حاضر امکان جمع اوری و مدیریت اطلاعات تجهیزات از راه دور را با استفاده از تلماتیک (مخابراتی) را دارند. تله ماتیک تکنولوژی است که داده ها را از اپراتورهای تجهیزات در مزرعه گرفته و همزمان به واسطه ایترنت در اختیار فرد قرار می دهد. سنسورهای الکترونیکی نصب شده بر روی تراکتور و دیگر تجهیزات عملیات مانیتورینگ تجهیزات را انجام می دهد. سیستم های ارتباطی تلفن همراه و ماهواره برای انتقال داده به طور مستقیم به کامپیوتر و یا ایمیل به افراد استفاده می شود. کاربران سپس می توانند این اطلاعات را بر روی کامپیوتر خود و در تلفن همراه خود دسترسی داشته باشند. اکثر شرکت های کشاورزی در حال توسعه سیستم های مخابراتی هستند.

این تکنولوژی یک نقشه بر روی کامپیوتر یا تلفن همراه  برای مدیر مزرعه فراهم می کند که در آن میزان مصرف سوخت، میزان برداشت محصول و یا حتی قطعاتی از تجهیزات ماشین در حال خراب شدن است را نشان می دهد.

حسگرهای مورد استفاده برای محصولات: در کشاورزی مدرن به جای اینکه میزان بذر مورد نیاز برای تولید محصول زیاد، بدون بررسی و آزمایش مشخص شود، می توان از حسگرهایی استفاده کرد که می توانند میزان مورد نیاز بذر را برای تجهیزات مورد استفاده برای کشت محصول، تعیین کنند. در ضمن حسگرهای نوری و یا پهپادها می توانند برای اطمینان از سلامت محصول مورد استفاده قرار گیرند (برای مثال با استفاده از اشعه مادون قرمز می توانند این کار را انجام دهند).

این حسگرها در سال ۲۰۱۵ از نظر علمی توسعه یافتند، در سال ۲۰۱۸ مورد توجه قرار خواهند گرفت و در سال ۲۰۱۹ ارزش مالی پیدا خواهند کرد.