همه چیز درباره قلم خودکار از گذشته تا حال

قلم خودکار

قلم خودکار چیست

قلم خودکار یکی از لوازم‏التحریر است که در داخل حفره آن یک گلوله کوچک غلتان وجود دارد و جوهر غلیظ مخزن را به صفحه کاغذ منتقل می‏کند. این گلوله یا جوهر،‌ که عمدتاً به دلیل نیروی وزن از داخل مخزن و لوله خودکار پایین می‏آید، روانکاری می‏شود. اگر قلم در حال استفاده نباشد، گلوله کوچک نیز حرکتی نخواهد داشت و با بستن درِ مخزن از خشک شدن جوهر جلوگیری می‏کند. جوهر خودکار یک مایع ویسکوز است که معمولاً یک مادّه رنگزای حل‏شونده در روغن (و با الکل) را نیز شامل می‏شود. جنس گلوله کوچک معمولاً از فولاد است، ولی امروزه آن را از یاقوت مصنوعی نیز می‏سازند. قطر آن هم معمولاً یک میلیمتر است.در بعضی خودکارها، نوک حاوی گلوله به گونه‏ای ساخته دشه است که در مواقعی که خودکار مورد استفاده نیست، در داخل بدنه آن مخفی می‏شود. روشهای مکانیکی مختلفی برای فروبردن و بیرون آوردن نوک قلم از بدنه آن وجود دارد. در یکی از مکانیسم‏ها (شکل 1)، وقتی دکمه فشار داده می‏شود، لوله جلوبرنده به همراه لوله حاوی جوهر جلو می‏رود. با فشاردادنِ دکمه، زبانه‏های لوله جلوبرنده (که متصل به لوله جوهر است) در داخل دندانه‏های کوچک غلاف گردان قرار می‏گیرد و در همان جا باقی می‏ماند. در این حالت، نوک تیز خودکار بیرون است و قلم می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد (شکل 2 ـ ب). اگر دکمه را دوباره فشار دهیم، زبانه‏های لوله جلوبرنده در داخل شیارهای ثابت فرو می‏روند (شکل 2ـ‌ج) و در این حال، غلاف گردان که با یک فنر کوچک بر لبه‏ های تیز شیارهای ثابت فشرده شده است، به اندازه یک دندانه می‏چرخد.وقتی لوله جلوبرنده عقب می‏رود، ابتدا غلاف گردان بالا می‏آید و همزمان می‏چرخد. در این حالت، زبانه‏های لوله جلوبرنده می‏تواند به شکاف‏های بزرگ غلاف گردان داخل شوند و لوله خودکار کاملاً‌ عقب می‏آید (شکل 2 ـ د). کنترل این عمل نیز به عهده غلاف گردان است که با هر بار فشار دکمه،‌ چرخش کوچکی به اندازه یک دندانه انجام می‏دهد.

همه چیز درباره قلم خودکار از گذشته تا حال

خودکار با دکمه فشاری

یکی از مکانیسم‏های ساده‏تر برای فروبردن و بیرون آوردن نوک خودکار در شکل 3 نشان داده شده است. در این مکانیسم، یک گلوله کوچک نقش زبانه را بر عهده دارد. وقتی دکمه فشار داده می‏شود،‌ گلوله فولادی در جهت حرکت عقربه‏ های ساعت در داخل یک بادامک قلب‏ شکل که با دیواره غلاف استوانه‏ای متصل به دکمه تماس دارد، به چرخش درمی آید (شکل 1ـ ب). وضعیت گلوله در داخل محفظه قلب‏ شکل، وضعیت میله خودکار را معیّن می‏کند (شکل 4 ـ ج). وقتی دکمه فشار داده شود، گلوله در فرورفتگی بالای بادامک قرار دارد و توسط نیروی فشاری فنر در همان حال باقی می‏ماند. در این حالت، قلم در موقعیتِ نوشتن است. اگر دکمه برای بار دوم فشار داده شود، گلوله به داخل فرورفتگیِ پایینیِ بادامک می‏رود و میله خودکار به داخل بدنه آن برمی‏گردد.

منبع: سندباد