همه چیز درباره تلویزیون های رنگی

لامپ تصویر

بعضی از انواع خاص دوربین تلویزیون رنگی دارای سه لامپ ارتیکون هستند (به صفحه‌120 رجوع شود). اولین لامپ از طریق سیستمی از آینه‏ ها و فیلترهای رنگی تصویر قرمز را بوجود می‏آورد (R). لامپ دوم تصویر سبز (G)، و لامپ سوم تصویر آبی (B) را شکل می‏دهد. این سه لامپ دوربین اساساً دارای الگوهای جاروی (scan) مشابهی هستند و به این ترتیب سیگنال‏های (علائم) تصویرِ هر سه لامپ تصاویری یکنواخت و یکسان بوجود می‏آورند که فقط از لحاظ رنگ با هم اختلاف دارند (شکل 1).

تلویزیون

تلویزیون رنگی تطبیق ‏پذیر

سیگنال‏های رنگ‏های اصلی (EB, EG, ER) همزمان با یکدیگر و از طریق یک سیستم ارسال ضربان‏های الکتریکی به سه لامپ تصویر رنگی تغذیه و به سه تصویر مجزای رنگی (قرمز، سبز، و آبی) تبدیل می‏شوند. بیننده به کمک سیستمی از آینه‏های انتخاب‏کننده رنگ، سه تصویر جداگانه را بصورت یک تصویر منطبق‏شده می‏بیند که در آن ــ همانند چاپ رنگی (صفحه 293) ــ رنگ‏های اصلی با یکدیگر ادغام می‏شوند و رنگ‏های مرکب را نیز بوجود می‏آورند.
در سیستمی که توسط کمیته سیستم تلویزیون ملی ایالات متحده آمریکا ابداع شده است (سیستم NTSC) سیگنال‏های EB, EG, ER (سیگنال‏های رنگ‏های اصلی) بوسیله دستگاهی به نام تفکیک‏کننده رنگ به یک سیگنال روشنایی و یک سیگنال رنگی تبدیل می‏شوند. سیگنال رنگی دارای دو ویژگی کمّی و مستقل از هم است که عبارتند از: «ته‏رنگ» و «اشباع». سیگنال روشنایی توسط گیرنده عادی (یا گیرنده سیاه و سفید) قابل دریافت است و تصویری سیاه و سفید بوجود می‏آورد. این تفکیک که متشکل از ارسال سیگنال‏های روشنایی و رنگی است، به تکنیک «تلویزیون رنگی تطبیق‏پذیر» معروف است. سیگنال روشنایی از سیگنال‏های رنگی اولیه تفریق می‏شود و سیگنال‏های اختلاف رنگ حاصل، پس از ادغام بوجود آوردن دو سیگنال ، به سیگنال EQ, EI حامل فرعی رنگ می‏پیوندند. این سیگنال را در ارتباط با مقادیر اشباع، تشدید دامنه (AM)، و در ارتباط با مقادیر ته‏رنگ، تشدید فرکانس (FM) می‏کنند. با ادغام سیگنال‏های روشنایی و رنگی سیگنال نهایی تصویر رنگی بدست می‏آید که همان سیگنال مخابره‏شونده است. بنابراین موج سیگنال تصویر، موج مرکبی است که در آن موج رنگی و بخشی از موج روشنایی بر یکدیگر منطبق شده‏ اند.

تلویزیون رنگی تطبیق ‏پذیر

نحوه کارکرد سیستم NTSC

سیگنال‏های رنگ‏های اصلی که در فرستنده به اجزاء روشنایی و رنگی تفکیک شده‏ اند باید در گیرنده به سیگنال‏های رنگ‏های اصلی برگردانده شوند تا بتوان آنها را در لامپ‏های تصویر رنگی به کار گرفت، برعکس سیستمی که در قبل شرح داده شد، در سیستم NTSC فقط از یک لامپ تصویر استفاده می‏شود که به آن «لامپ یا ماسک سایه» می‏گویند. این لامپ شامل سه تفنگ الکترونی است که سه باریکه الکترونی مجزا بوجود می‏آورند. این سه باریکه، همزمان با هم، صفحه تصویر را جارو (scan) می‏کنند و هر کدام یکی از تصویرهای قرمز، سبز و آبی را بوجود می‏آورند. پرده متشکل از سه سری مختلف از نقاط فسفری است که بطور یکنواخت بر روی آن پخش شده‏اند. تابش نقاط هر یک از سری‏ها دارای رنگی متفاوت است. تفنگ کنترل‏شونده با سیگنال رنگ اصلی قرمز، الکترون‏هایی ارسال می‏کند که فقط بر روی نقاط فسفری دارایِ تابش قرمز اثر می‏گذارند. ماسکی که حدود دویست هزار سوراخ دارد و هر یک از سوراخ‏های آن دقیقاً روبروی یکی از نقاط فسفری پرده قرار گرفته‏اند، از تأثیرگذاری این الکترون‏ها بر روی نقطه‏های رنگ‏های آبی و سبز جلوگیری می‏کند. الکترون‏های دو تفنگ دیگر نیز فقط بر روی نقاط دارای تابش سبز و آبی اثر می‏گذارند. به این ترتیب، سه تصویر رنگی اصلی و مجزا ــ به رنگ‏های سبز، آبی و قرمز ــ همزمان روی پردده شکل می‏گیرند. نقطه‏هایی که رنگ‏های مختلف را بوجود می‏آورند، آنقدر کوچک و نزدیک به هم هستند که چشم انسان نمی‏توانند آنها را تفکیک کند و بصورت نقاط مجزا ببیند.
در گیرنده تلویزیون رنگی، جزء‌ روشنایی تصویر بصورت همزمان به هر سه تفنگ الکترونی لامپ تصویر اعمال می‏شود. گیرنده دارای مدارهایی است که عملیات مربوط به ادغام و تفریق انجام شده در فرستنده را معکوس می‏کنند. به این ترتیب، سه سیگنال اختلاف رنگ بوجود می‏آید (اختلاف بین سیگنال روشنایی و سیگنال‏های رنگ‏های اصلی)، که همراه با سیگنال روشنایی به تفنگ‏های الکترونی مربوطه وارد می‏شوند. سیگنال کنترل شبکه که به هر تفنگ الکترونی اعمال می‏شود، مربوط به سیگنال رنگ اصلی‏ای است که از لامپ دوربین مربوطه آمده است.

منبع: سندباد

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>