عضویت شرکتهای برتر حامی حقوق مصرف کننده در سایت شهر سندباد

جمعی از شرکتهای برتر حامی حقوق مصرف کننده با زمینه فعالیت در حوزه های مختلف مواد غذایی،پوشاک،کیف و کفش و… پس از توافق با B2B شهر سندباد به عنوان اعضای ویژه و تایید شده ی سایت محسوب گردیدند تا با استفاده از امکانات و مزایای سایت،در جهت اهداف حمایتی حقوق مصرف کننده پیش قدم باشند.

منبع : سندباد