خشکشویی پارچه و لباس به چه صورت انجام می پذیرد

در اکثر موارد چرکْ تحت تأثیر دو نیرو به الیاف پارچه می‌چسبد: اول، با چسبیدن به لایه‌ای از چربی یا لایه خشک‌شده موادی که در آب و یا حلاّل‌های دیگر متورم می‌شوند (مثل نشاسته، پروتئین و مواد چسبناک دیگر)؛ دوم، با چسبیدن مستقیم به دلیل خاصیت فیزیکی ـ شیمیایی الیاف و چرک .

خشکشویی پارچه و لباس به چه صورت انجام می پذیرد

عمل خشکشویی

در خشکشویی (یا به بیان صحیح‌تر شیمیایی‌شویی)، برای شستشوی الیاف پارچه از حلاّل‌هایی غیر از آب استفاده می‌شود. در این عملیات، چرک پارچه (از نوع اول)، با حل شدن چربی و یا ماده چسبنده دیگر که به آن چسبیده است، زدوده می‌شود. برای این منظور می‌توان از حلاّل‌های متعدید استفاده کرد: تتراکلرورکربن، تری‌کلرواتیلین، تتراکلرواتیلین، نفتا (اتر نفتی)، بنزن و غیره (تتراکلرورکربن ماده‌ای سمّی است و مصرف آن بطور گسترده‌ای متوقف شده است). یک تأسیسات خشکشویی جدید از دستگاه‌ها و ماشین‌های خاص متعددی تشکیل شده است. لباس چرک، در استوانه‌های دوّار تحت تأثیر حلاّل شیمیایی قرار می‌گیرد. حلاّل مزبور، پس از مصرف، تخلیه و برای استفاده مجدد تصفیه می‌شود. البسه‌ شسته‌شده را پس از خشک کردن، در صورت لزوم، آهار می‌زنند و اتو می‌کنند.

در بعضی موارد، لازم است که از آب به عنوان یک حلاّل کمکی یا عامل تورم‌زا استفاده شود. چرک‌های نوع دوم را به کمک مواد پاک‌کننده‌ای که به آب اضافه می‌کنند، می‌زدایند. پس از این عملیات معمولاً پارچه را تحت تأثیر محلول‌های اسیدی رقیق (جهت حفظ رنگ) قرار می‌دهند و پس از آب کشیدن، به کمک نیروی سانتریفوژ خشک می‌کنند. عملیات آهارزنی، به منظور شق‌ورق‌شدن پارچه ضد آب و ضد چرک شدن آن، می‌تواند در یکی از مراحل میانی انجام شود. در انتها، پارچه را با استفاده از اتوی مخصوصی که با بخار آب و هوا کار می‌کند، اتو می‌زنند.
منبع: سندباد