تلفن و مراکز تلفنی

تاریخچه ارتباطات

از جمله مسائل اساسی ارتباط تلفنی تبدیل امواج صوتی به انرژی الکتریکی و بالعکس است. قسمت اول این مشکل، با استفاده از میکروفون زغالی حل‏شده که در آن ذرات کربن، با درجات بیش و کم،‌ توسط یک دیافراگم به هم فشرده شده‏اند. طوری که مقاومت این ذرات متناسب با فشار امواج صوتی تغییر می‏کند. این مسأله به نوبه خود، سبب ایجاد افت و خیز در جریان می‏شود که از طریق یک ترانسفورماتور به نام سیم‏پیچ تکرارکننده به گیرنده تلفن منتقل می‏شود. گیرنده تلفن متشکل از یک آهنربای دائمی U شکل است که سیم‏پیچ‏های دورِ پایه‏های آن از جریان تلفن انرژی دریافت می‏کنند. نوساناتی که در شدت میدان مغناطیسی بوجود می‏آید، ارتعاشاتی در دیافراگم فولادی پدید می‏آورد که بصورت امواج صوتی قابل شنیدن در هوا پخش می‏شود . می‏توان به جای میکروفون زغالی از میکروفون خازنی استفاده کرد . این دستگاه خیلی حساس‏تر است و دیافراگم آن همراه با الکترود ثابتی که در مقابل آن قرار می‏گیرد، تشکیل خازنی را می‏دهد که ظرفیت آن متناسب با ارتعاشات دیافراگم تغییر می‏کند. در نتیجه ولتاژ مستقیمی که به این مدار اعمال می‏شود، با یک ولتاژ متناوب همراه می‏گردد.

تلفن

برقراری ارتباط بین دو مشترک در یک سیستم مجهز به باتری مرکزی،عمل ارتباط با مشترک مورد نظر به کمک انتقال دستی، از طریق مراکز مختلف (مرکز محلی، مرکز بین شهری، مرکز منطقه ای، مرکز بین شهری، مرکز محلی) انجام می‏گیرد . ارتباط، از طریق خطوط مشترکین (AL)، مراکز بین شهری، (VL) و خطوط ارتباط بین شهری (FL) برقرار می‏شود. امروزه در سیستم راه دور خودکار، برقراری ارتباط را واحدهای سلکتور مکانیکی یا بعبارت دقیق‏تر «سلکتورهای دوحرکته»‌ انجام می‏دهند. وقتی مشترک شماره‌ مورد نظر خود را می‏گیرد، ضربان‏های الکتریکی مربوط به شماره‏ها، در خطوط تلفن انتشار می‏یابد و سلکتوری را در مرکز تلفن به کار می‏اندازد.

سلکتور یک کلید چنداتصالیِ خودکار یا دستگاه دیگری است که بطور خودکار با هر مدار مورد نظر تماس برقرار می‏کند. در نوع دوحرکته، اهرم اتصال می‏تواند بطور عمودی مرحله به مرحله از یک ردیف اتصالات به ردیف دیگر، و در هر ردیف بطور افقی از یک اتصال بعدی حرکت کند و در اتصال مورد نظر متوقف شود. این حرکات توسط ضربان‏های جریان که در اثر گرفتن شماره بوجود می‏آید، کنترل می‏شود. هنگام شماره‏گیری، با گرفتنِ هر رقم، تعداد متناسبی از ضربان‏های جریان به سلکتور می‏رسد و اهرم اتصال را به حرکت درمی‏‏‏آورد تا بطور خودکار به ردیف مورد نظر و نهایتاً به اتصالی که مربوط به آن رقم است برود.

منبع: سندباد