برگزاری سمینار ترفندهای تجارت الکترونیک با حضور اعضای ویژه شهرسندباد

برپایی سمینار ترفندهای تجارت الکترونیک در سالن همایش مجموعه هتل همای تهران با حضور اعضای ویژه (VIP) سایت در خردادماه سال 95 برگزار شد. در این همایش اصول تجارت الکترونیک بهمراه کارگاه اقیانوس آبی در تجارت الکترونیک توسط اساتید و مدیران B2B شهر سندباد ارائه شد.